Ochrona obiektu przed szkodnikami

Program zwalczania szkodników ma za zadanie czynną ochronę przed szkodnikami, poprzez cykliczne monitorowanie obiektu i zainstalowanych urządzeń do tego celu przeznaczonych, a w razie wystąpienia zagrożenia – podjęcie błyskawicznych reakcji mających na celu pozbycia się problemu.

Monitoring HACPP Białystok

Etapy wdrażania programu

 • Wywiad i wyznaczenie punktów krytycznych na terenie danej firmy.
 • Montaż urządzeń wewnątrz obiektu i na zewnątrz.
 • Monitoring – Cykliczne sprawdzanie urządzeń monitorujących.
 • Dostarczenie dokumentów i po każdym przeprowadzonym przeglądzie.
 • Przeglądy urządzeń w obiektach objętych programem ochrony przed szkodnikami powinny być przeprowadzane w regularnych miesięcznych lub kwartalnych odstępach czasowych.

Monitoring powinien być prowadzony ciągle, niezależnie od tego czy widoczne są ślady obecności gryzoni lub insektów czy też nie. Dla osoby która się nie zna, widoczny brak gryzoni czy owadów może być sygnałem do zaprzestania wykonywania usług DDD. Nic bardziej błędnego. Ciągłe prowadzenie kontroli umożliwia szybką reakcję w momencie pojawienia się zagrożenia.

Gryzonie są odpowiedzialne za niszczenie elementów konstrukcji budynków, sprzętu – np. przegryzanie przewodów elektrycznych, niszczenie mebli, zanieczyszczanie odchodami produktów spożywczych, wyrządzanie znacznych strat materialnych i finansowych.

Do zabezpieczenia obiektu montujemy profesjonalne urządzenia m.in.:

 • Detektory owadów
 • Lampy owadobójcze
 • Karmniki deratyzacyjne
 • Chwytacze żywołowne
 • Pułapki feromonowe na szkodniki magazynowe

Naszymi klientami są:

 • Małe i duże firmy
  • Sklepy
  • Restauracje
  • Magazyny
  • Piekarnie
  • Zakłady produkcyjne
  • Hotele
  • Stacje benzynowe
  • Zakłady inwentarskie

dezynfast kontaktKontakt – 602 489 425

Powrót do strony głównej